Η περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Χρήσης Cookies.

Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Η αγάπη για τα ζώα και το περιβάλλον.
Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 10 Μάιος 2017, 03:38

Υδατικά οικοσυστήματα.

Εικόνα

Τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από νερό με μέσου βάθους τριών χιλιομέτρων. Τα υδατικά οικοσυστήματα μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, των θαλάσσιων και των γλυκών νερών. Ωστόσο τα όρια μεταξύ των παραπάνω οικοσυστημάτων δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Στις εκβολές των ποταμών το νερό είναι υφάλμυρο, γεγονός που αυξάνει την ποικιλία των υδατικών οικοσυστημάτων.

Εικόνα
Η συγκέντρωση του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου είναι υψηλότερη κοντά στην επιφάνεια του νερού εξαιτίας των φωτοσυνθετικών οργανισμών που ζουν εκεί και μειώνεται με την αύξηση του βάθους λόγω της κατανάλωσης του από τους αερόβιους οργανισμούς. Αντίθετα η συγκέντρωση του διαλυμένου στο νερό διοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερη κοντά στην επιφάνεια εξαιτίας της πρόσληψης του από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς και αυξάνεται με την αύξηση του βάθους λόγω αερόβιας αναπνοής.

Εικόνα
Τα θαλάσσια περιβάλλοντα διακρίνονται σε ζώνες.

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή των ζωντανών οργανισμών στο νερό είναι η θερμοκρασία, η αλμυρότητα, η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα, η περιεκτικότητα του νερού σε θρεπτικά στοιχεία καθώς και η ποσότητα του φωτός στα διάφορα υδάτινα στρώματα (εικ. 1).

Τα θαλάσσια περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Λιγότερο από το 40% της ηλιακής ακτινοβολίας φτάνει σε βάθος μεγαλύτερο του ενός μέτρου και λιγότερο από το 1% της ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια του νερού διεισδύει σε βάθος μεγαλύτρο από 50 μέτρα. Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την ποσότητα του διαθέσιμου φωτός μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω υδάτινες ζώνες:
α) εύφωτη ζώνη που αρχίζει από την επιφάνεια του νερού και φτάνει τα 50 μέτρα βάθος,
β) ολιγόφωτη ζώνη που οριοθετείται από την κατώτερη επιφάνεια της εύφωτης ζώνης
και την επιφάνεια βάθους 500 μέτρων και
γ) άφωτη ζώνη που εκτείνεται σε βάθη μεγαλύτερα των 500 μέτρων.

Μια άλλη διάκριση ανάμεσα στα θαλάσσια περιβάλλοντα γίνεται με βάση την απόστασή τους από την ξηρά. Τα νερά που καλύπτουν τα κεκλιμένα και αβαθή ηπειρωτικά κράσπεδα αποτελούν τη νηριτική ζώνη, που χωρίζεται στη μεσοπαλιρροιακή και υποπαλιρροιακή ζώνη (εικ. 2).

Η μεσοπαλιρροιακή ζώνη καλύπτεται παροδικά με νερό και επομένως οι οργανισμοί που ζουν εκεί έχουν αναπτύξει προσαρμογές κατάλληλες για επιβίωση όταν το σώμα τους καλύπτεται από νερό και όταν είναι εκτεθειμένο στον αέρα. Στις βραχώδεις παραλιακές περιοχές αναπτύσσονται οργανισμοί που προσκολλώνται στα βράχια για να παρασύρονται από τα κύματα, ενώ στις αμμώδεις οι οργανισμοί κινούνται ελεύθερα ή τρυπώνουν μέσα στην άμμο.
Οι οργανισμοί της υποπαλιρροιακής ζώνης δεν επηρεάζονται από τις παλίρροιες.
Το πλαγκτόν επιπλέει και το νηκτόν, μικροσκοπικοί και μη οργανισμοί που ζουν στο νερό και έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα για ενεργητική μετακίνηση π.χ. ψάρια, κολυμπάει ελεύθερα στα νερά της νηριτικής ζώνης.

Στην κατά μήκος συνέχεια της νηριτικής ζώνης εκτείνεται η πελαγική ζώνη τα νερά της οποίας χωρίζονται με κριτήριο το βάθος τους σε έναν αριθμό ζωνών. Η πιο εκτεταμένη από τις παραπάνω ζώνες είναι η αβυσσαία, βάθος 4.000-6.000 μέτρων, στην οποία συναντώνται σκαπτικά ασπόνδυλα, αρθρόποδα και "παράξενες" μορφές μικρών ψαριών. Η άβυσσος συνιστά το μεγαλύτερο σε έκταση από τα απλά οικοσυστήματα της Γης. Οι θερμοκρασίες που επικρατούν στην άβυσσο κυμαίνονται από 4 έως 0 βαθμούς C. Η μόνη ζώνη που είναι βαθύτερη από την άβυσσο είναι η αδαία ή υπεραβυσσαία ζώνη που συναντάται σε τάφρους βάθους μεγαλύτερου των 6.000 μέτρων.

Εικόνα
Η ζωή στη θάλασσα.

Η ζωή στις θάλασσες δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Οι περισσότεροι οργανισμοί αναπτύσσονται στα ανώτερα - επιφανειακά υδάτινα στρώματα. Κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας επιπλέει ένας μεγάλος αριθμός από μονοκύτταρους ή πολυκύτταρους οργανισμούς που μεταφέρονται με τα ρεύματα ενώ μερικοί από αυτούς διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες ενεργητικής μετακίνησης (φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν). Οι τυπικοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί εξαπλώνονται σε όλο το εύρος της εύφωτης ζώνης όπου το φως επαρκεί για τις φωτοσυνθετικές τους λειτουργίες. Στην ολιγόφωτη ζώνη οι μοναδικοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που συναντώνται είναι φυτά εφοδιασμένα με ευαίσθητες ερυθρές χρωστικές που μπορούν να απορροφήσουν την κυανή ακτινοβολία, η οποία είναι και η πιο διεισδυτική. Οι ετερότροφοι θαλάσσιοι οργανισμοί εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς της εύφωτης ζώνης. Το ζωοπλαγκτόν, βρίσκεται σε όλα τα βάθη αλλά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι περισσότερο άφθονο στην εύφωτη ζώνη, εκεί όπου το μεγαλύτερο μέρος του τρέφεται με φυτοπλαγκτόν ή με άλλα είδη ζωοπλαγκτού. Στα βαθύτερα στρώματα το φως είναι ελάχιστο ή καθόλου, η θερμοκρασία χαμηλή και η πίεση υψηλή. Αν και οι παραπάνω συνθήκες αποτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων βιοκοινοτήτων, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη σε αυτές συγκεκριμένων ειδών εφοδιασμένων με ανάλογα προσαρμοστικά χαρακτηριστικά (εικ. 3).

Εικόνα
Κοραλλιογενείς ύφαλοι.

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, βιοκοινότητες πολύ διαφορετικές από άλλες θαλάσσιες, σχηματίζονται από αποικίες κοιλεντερόζωων (με τη μορφή πολύποδα) και ασβεστολιθικά φύκη (εικ. 4). Είναι πλούσιες σε άνθρακα, οξυγόνο και διαλυμένα μετταλικά στοιχεία και οι κορυφές τους καλύπτονται συνήθως από κοχύλια. Το φως και η υψηλή σχετικά θερμοκρασία (σπάνια κάτω από τους 21 βαθμούς Κελσίου) χαρακτηρίζει τους κορραλλιογενείς σχηματισμούς και μια μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων οργανισμών βρίσκουν τροφή και καταφύγιο στα όρια τους.

Οι εκβολές των ποταμών είναι τα παράκτια τμήματά τους που επηρεάζονται από την παλίρροια της θάλασσας και συνεπώς στις περιοχές αυτές γίνεται ανάμειξη γλυκού και αλμυρού νερού (εικ. 5). Οι περισσότερες εκβολές ποταμών είναι αβαθείς γεγονός που επιτρέπει τη διείσδυση του φωτός μέχρι τον πυθμένα ενισχύοντας έτσι την τοπική βλάστηση. Οι ιδιαίτερα παραγωγικές περιοχές των εκβολών συνιστούν εύλογα ένα ευνοϊκό βιότοπο για μεγάλο αριθμό ζωικών ειδών.

Εικόνα
Εκβολές ποταμών.

Εικόνα
Οι διαπλάσεις του γλυκού νερού καλύπτουν το 1,8% της επιφάνειας της Γης και περιλαμβάνουν τις μεγάλες έως και τις μικρές φυσικές ή τεχνητές λίμνες και τους μεγάλους ποταμούς έως και τα μικρά ρυάκια. Σε αντίθεση με τις θαλάσσιες διαπλάσεις, οι διαπλάσεις του γλυκού νερού περιέχουν μικρότερες συγκριτικά ποσότητες νερού, παρουσιάζουν μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, προσβάλλονται ευκολότερα από μολύνσεις και η στάθμη τους αυξομειώνεται (λόγω πλήρωσης τους στη διάρκεια των βροχερών μηνών ή τήξης των πάγων και λόγω εξάτμισης τους σε περιόδους ξηρασίας). Η ποικιλία των μορφών ζωής στις διαπλάσεις του γλυκού νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συνυπολογίζοντας την αφθονία τους σε είδη και τη συνολική έκταση που καταλαμβάνουν, οι διαπλάσεις του γλυκού νερού παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας συγκριτικά με τα χερσαία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Το περιβάλλον των γλυκών νερών μπορεί να διακριθεί σε ευτροφικό και ολιγοτροφικό ανάλογα με τα επίπεδα της οργανικής ύλης και του οξυγόνου που περιέχει. Ο όρος ευτροφισμός αναφέρεται στη φυσική ή τεχνητή διεργασία
κατά την οποία αυξάνεται η συγκέντρωση των οργανικών ενώσεων σε μία υγρή διάπλαση. Ο εμπλουτισμός μιας υδατοσυλλογής με οργανικές ενώσεις (θρεπτικά συστατικά, ιδιαίτερα άζωτο και φώσφορο) οδηγεί σε αύξηση της φυτικής βιομάζας (εικ. 6).

Εικόνα
Α. Ευτροφική, πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία λίμνη και Β. Ολιγοτροφική, φτωχή σε θρεπτικά στοιχεία λίμνη.

Μια ακόμα διάκριση των διαπλάσεων του γλυκού νερού μπορεί να γίνει ανάμεσα στα τρεχούμενα νερά των ποταμών, που καλύπτουν το 0,3% της επιφάνειας της Γης και στα στάσιμα των λιμνών. Αν και τόσο οι ποταμοί και τα ρυάκια όσο και οι λίμνες κάθε μεγέθους περιέχουν νηκτόν, πλαγκτόν και βενθικούς οργανισμούς όπως και οι θάλασσες, τα είδη των οργανισμών που ζουν σε κάποιο από τα παραπάνω οικοσυστήματα καθορίζεται κυρίως από την ταχύτητα ροής του νερού. Τα υδρόβια φυτά με ρίζες και οι σκαπτικοί οργανισμοί συναντώνται σε ήρεμες λίμνες, όπου συσσωρεύονται ιζήματα. Εκεί όπου το νερό ρέει γρηγορότερα δε συσσωρεύονται ιζήματα και οι τοπικοί βενθικοί οργανισμοί "επιλέγουν" να ζουν κάτω από βράχους ή μέσα σε ρωγμές.

Ειδικότερα όσον αφορά στα λιμναία περιβάλλοντα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ζώνες. Η πρώτη, παρόχθια, είναι η ρηχή ζώνη κοντά στη στεριά και περιέχει υδρόβια φυτά με ριζικό σύστημα και μια πλούσια ποικιλία ζώων, όπως υδρόβια έντομα, σαλιγκάρια, σκουλήκια, καθώς επίσης αστακούς, αχιβάδες, μύδια, στρείδια και ψάρια.
Τα απομακρυσμένα από τις όχθες επιφανειακά νερά των λιμνών, όπου δεν αναπτύσσονται υδρόβια φυτά με ρίζες, συνιστούν τη λιμναία ζώνη. Η παραπάνω ζώνη διαπερνάται από το φως και περιέχει άφθονο, κατά τη διάρκεια καθορισμένων εποχών του έτους, φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν καθώς επίσης και ψάρια. Στις βαθιές λίμνες, τα νερά κάτω από τη λιμναία ζώνη συνιστούν τη βαθιά ζώνη στην οποία φθάνει λίγο ή καθόλου φως και συνεπώς δεν αναπτύσσεται βλάστηση παρά μόνο κάποιοι μικροοργανισμοί όπως βακτήρια, μύκητες, σκουλήκια, λάρβες εντόμων και ορισμένα μαλάκια και καρκινοειδή (εικ. 7).

Εικόνα
Η ζωή στη λίμνη.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα οικοσυστήματα του γλυκού νερού είναι σχετικά ασυνεχή, ανομοιογενή και πολλά είδη που ζουν σε αυτά είναι γεωγραφικά απομονωμένα αφού δεν μπορούν να διασχίσουν τα τμήματα ξηράς που μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο ποτάμια ή δύο λίμνες και άρα δεν μπορούν να εξαπλωθούν. Το γεγονός αυτό έχει τις παρακάτω καθοριστικές συνέπειες:
α) Οι οργανισμοί των ποταμών και των λιμνών αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές επί τόπου χωρίς να έχουν δυνατότητες διαφυγής.
β) Η βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού επιμερίζεται έντονα και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μοναδική για μια συγκεκριμένη περιοχή. Συχνά ακόμα και μικρού μεγέθους λίμνες ή ρεύματα αποτελούν το χώρο ανάπτυξης και βιολογικής εξέλιξης μοναδικών, χαρακτηριστικών για τη συγκεκριμένη περιοχή, μορφών ζωής (ενδημικά είδη).
γ) Η βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού είναι μεγάλη καθώς, ακόμα και αν σε ορισμένα σημεία ο αριθμός των ειδών είναι μικρός, ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών ειδών σε όλη την έκταση του οικοσυστήματος είναι μεγάλος. Με διαφορετικά λόγια, οι βιότοποι γλυκού νερού υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολλών διακριτών βιοκοινοτήτων ποικίλης σύνθεσης, γεγονός που αυξάνει τη βιοποικιλότητά του βιοτόπου.

Εικόνα

Οι λίμνες αποτελούν τυπικό παράδειγμα "περιβαλλοντικών νησιών" (μεγάλες ποσότητες νερού και προφανώς η ζωή που αυτές "στηρίζουν" που περιβάλλονται από τμήματα ξηράς). Όπως συμβαίνει και στα νησιά, όσο μεγαλύτερη και παλαιότερη είναι μία λίμνη τόσο περισσότερα ενδημικά είδη ζουν σε αυτή. Με εκατοντάδες είδη η καθεμία, το 90% των οποίων δε συναντώνται πουθενά αλλού, οι μεγάλες και αρχαίες λίμνες της ανατολικής Αφρικής χαρακτηρίζονται από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως συγκεντρώσεις ενδημικών ειδών.
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversi ... c_ecos.htm
0 .

Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 10 Μάιος 2017, 05:45

Γαρίδα mantis, ο φόβος και ο τρόμος των βυθών!
Ευαγγελία Αναστασάκη - 8 Μαΐου 2017

Εικόνα

Η γαρίδα mantis είναι ένα από τα πιο όμορφα πλάσματα του βυθού, που προκαλεί τον φακό εξαιτίας των υπέροχων χρωμάτων της. Ζει κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, κατά μήκος του Ισημερινού και σε θερμά κλίματα όπως η Αφρική αλλά και στη νότια Αμερική. Η καταγωγή των γαρίδων αυτών πηγαίνει 500 εκατομμύρια χρόνια πίσω, πριν ακόμη την εμφάνιση των σπονδυλωτών.

Εικόνα

Είναι γνωστή για την ιδιαίτερη όρασή της, αφού διαθέτει 16 τύπους φωτοϋποδοχέων σε αντίθεση με τους τρεις μόλις τύπους που διαθέτει το ανθρώπινο μάτι. Αυτό σημαίνει ότι η όρασή της είναι εξαιρετική ειδικά στο διαχωρισμό των χρωμάτων. Ωστόσο, είναι γνωστή ως ένας από τους πιο δεινούς θηρευτές που σκοτώνει τα θύματά της πολύ γρήγορα.

Εικόνα

Η γαρίδα Mantis έχει δύο ισχυρά “πόδια” στο μπροστινό μέρος του σώματός της που ενεργούν ως ρόπαλα! Μάλιστα χτυπάνε με την ίδια ταχύτητα όπως μια σφαίρα. Σε λιγότερο από τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου, η γαρίδα μπορεί να χτυπήσει τη λεία της με περίπου 1.500 newtons δύναμης.

Εικόνα

Και για περισσότερη κατανόηση αυτής της δύναμης, εάν ο ανθρώπινος βραχίονας μπορούσε να επιταχύνει με το ένα δέκατο αυτής της ταχύτητας, θα μπορούσε ένας άνθρωπος να βάλει μια μπάλα του μπέιζμπολ σε τροχιά! Έτσι εκείνη χτυπά ύπουλα τα θύματά της και στη συνέχεια τα “αποσυναρμολογεί”, ρουφώντας τους χυμούς τους. Τρέφεται κυρίως με μύδια, ψάρια και οστρακοειδή.

Εικόνα

Αξίζει να σημειωθεί πως η δύναμή της είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να σπάσει το γυαλί από ενυδρεία, γι’ αυτό όπου υπάρχουν γαρίδες mantis τα ενυδρεία είναι από ακρυλικό ισχυρό υλικό και πάντα οι υπεύθυνοι φροντίζουν να μην μοιράζονται τον χώρο τους με άλλα είδη, λόγω του δολοφονικού τους χαρακτήρα.
perierga.gr


https://www.youtube.com/watch?list=PLOS ... 4o7Fbt7OXU


https://www.youtube.com/watch?v=U11DgbefmQQ
0 .

Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 11 Μάιος 2017, 20:39

Feb 14, 2017
Photographer of the Year Contest
Kορυφαίες υποβρύχιες φωτογραφίες της χρονιάς

Εικόνα

Organizers of the Underwater Photographer of the Year Contest have just announced their winning photos for 2017.
Ο διαγωνισμός Underwater Photographer of the Year 2017 παρουσιάζει τις κορυφαίες φωτογραφίες της χρονιάς από τον κόσμο του βυθού.


The winner Gabriel Barathieu beat entrants from 67 different countries with his portrait of an octopus in the lagoon of the island of Mayotte.
Μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο Gabriel Barathieu από τη Γαλλία με τη φωτογραφία «Το χταπόδι που χορεύει».

Εικόνα
1. Underwater Photographer of the Year, 2017 - Dancing Octopus. In the lagoon of Mayotte, during spring low tides, there is very little water on the flats.


Εικόνα
2. Commended, Macro - Larval Lionfish. This image was taken on a black water drift dive in Palm Beach, Florida to look for alien looking pelagic animals, plankton and the larval stages of many creatures that drift out in the open ocean in their early stages of development.


Εικόνα
3. Commended, Up & Coming - Whale calf posing. I travelled to French Polynesia for a once in a life moment of playing with a whale calf and I decided to devote a whole week to this.


Εικόνα
4. Commended, Wrecks - Last Flight. This USAAF B-17G Flying Fortress crash landed on approach to the island of Vis, Croatia after being hit by anti-aircraft fire during a bombing raid over Europe in 1944, which killed the co-pilot Ernest Vienneau and led to engine failure. The surviving crew escaped in dinghies. This spectacular wreck of a famous World War 2 bomber is in remarkable condition and lies at 72 meters.


Εικόνα
5. Winner, Macro - Prey? This photo was shot during a blackwater dive in Anilao, Philippines. Even though the larvae mantis shrimp (left) is very small, it still a predator which uses its raptorial appendages to hunt.


Εικόνα
6. Commended, Macro - Nudi Art I shot this photo in the local waters of Singapore where the visibility is 3m on average. Scuba divers I know are always surprised that I dive there and most don’t even know there is great macro right off our shores. I wanted to do something different and turn a nudibranch commonly found in our waters into a piece of art. I have always been fascinated by bubbles and the inspiration for this photo came about when I was reading about aquatic plants that produce oxygen bubbles from photosynthesis.


Εικόνα
7. Commended, Portrait - Green Turtles in the rays. During a diving trip to Tenerife, I came across these green turtles. It was early morning and the sunbeams pierced the surface. I adjusted the setting of my camera and I waited for the turtles to come close enough to trigger my camera. After a little while, the turtles were circling around us and it was a great opportunity to photograph them.


Εικόνα
8. Highly Commended, British Waters Wide Angle - Amphibious helicopter. This Wessex Naval helicopter was purposely sunk at the National Diving and Activity Center in Chepstow and being such a photogenic wreck it is an excellent location to practice photography and lighting skills.


Εικόνα
9. Third Place, Behavior - Cleaner. I found this cleaning station at 26 meters. On the first dive, I took a few front facing photos with cleaner shrimps in the moray eel's mouth. When I surfaced, I came up with an idea of a side-face moray eel, widely opening its mouth with the cleaner shrimp inside. So I tried a second dive and it turned out to be how I had imagined it.


Εικόνα
10. Runner-up, British Waters Wide Angle - Competition I was out off the coast making images for SCOTLAND: The Big Picture - a project about rewilding that produces images to amplify the case for a wilder Scotland. Hundreds of gannets were circling the boat looking for the fish that were being thrown over the side. Suddenly a single bird dives and the others seeing it as an indicator and 20, 30, 40 birds are diving at once. Because of this behavior competition between gannets is always going occur creating several gannets diving for the same fish. I could hear the birds as they hit the water right above my head just before they appeared in front of the camera. A great experience.
0 .

Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 11 Μάιος 2017, 20:49

Εικόνα
11. Winner, Wrecks - The wreck of the Louilla at sunset. This is the wreck of the Louilla resting on top of Gordon reef in the Straits of Tiran on the edge of the Sinai. Beneath her lies a pile of her anchor chains, giving the form of a whale. Wrecks become part of the eco-system in no time. Soft corals develop very soon and they can become shelter for schools of juvenile fish. But also, they can have a devastating effect on their surroundings. This wreck sits on top of Gordon reef, battered by the waves and is slowly deteriorating. Last summer, part of the superstructure collapsed, and the wreck lost it's epic, cinematic look. In a few decades, the reef should be free again from the remains of this once huge freighter.


Εικόνα
12. Highly Commended, Portrait - Imp of darkness. On his visit to the Galapagos islands, Charles Darwin was revolted by the animals' appearance, writing: "The black Lava rocks on the beach are frequented by large, disgusting clumsy Lizards. They are as black as the porous rocks over which they crawl & seek their prey from the Sea. I call them 'imps of darkness'. They assuredly well-become the land they inhabit." The marine iguana are all but monsters. Endemic to the Galapagos, it's a rare privilege to share a moment underwater with this animal now considered as an endangered species.


Εικόνα
13. British Underwater Photographer of the Year 2017 - Out of the Blue Kukulkan Cenote on Mexico’s Yucatan Peninsula forms part of the Chac Mool system and is noted for the spectacular light effects as the sun penetrates the darkness. I left my strobes behind for the natural light shot I wanted and positioned myself in the shadows of the cavern. Moving my eye around the viewfinder, I could see that the rock outline of the cavern around me made for a pleasing symmetry and I adjusted my position to balance the frame.


Εικόνα
14. Commended, Behavior - The Game 6:30 am and a 4 meter tiger shark was about to breakfast on a hawksbill turtle next to the boat. I took my camera, jumped into one of the skiffs and went closer. That was one of the image that I had wanted to get for years (I had been working there for 11 years doing 4 dives per day).


Εικόνα
15. Highly Commended, Macro - Paddle Flap Rhinopias The back lit Paddle Flap Rhinopias was taken near Scuba Seraya, Tulamben, Bali. I spent almost the whole dive with dive guide “Paing” (who kindly aimed my snoot for me) trying to get a decent back lit shot of the Rhinopias.


Εικόνα
16. Commended, Behavior - Toads mating For several years we have been following toads mating in the fresh water lake of Turnhout (Belgium) usually in the months of March or April if the weather conditions are 8°C and with humid weather.


Εικόνα
17. Commended, Wide Angle - Silversides at Twilight. After finding this location, the jetty and silversides were on my mind for a long time. And when the monsoon rains took a short break, I jumped in the water to execute this idea.


Εικόνα
18. Winner, Wide Angle - One in a Million. Last summer I headed to Alaska in search of salmon sharks. We cruised in the boat looking for their dorsal fins for hours and that is when we came across an enormous moon jellyfish bloom that stretched for several hundred meters. The dense bloom of jellyfish ranged in depth from 2 meters to over 20 meters and we spent a lot of time in the water with them. It was surreal and more dense than anything I had ever experienced including Jellyfish Lake in Palau. I came across this Lion's Mane Jellyfish rising from the bloom towards the surface and positioned myself directly over it to capture this image.
0 .

Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 11 Μάιος 2017, 20:58

Εικόνα
19. Most Promising British Underwater Photographer 2017 - Orca Pod. Orcas are easily the most beautiful, intelligent and confident animals I’ve ever had the honor of spending time with. This photo was taken during an amazing week freediving with wild Orca in Norway. The days are quite short in winter and the water was around 5 degrees but we wore a thick wetsuit and of course with Orca around, the cold was quickly forgotten. The light had a really nice color from the setting sun as this graceful pod of Orca swam by nice and close. It was a moment which will be hard to top and I'm glad to have this image to share it.


Εικόνα
20. Highly Commended, Macro - Backlight Shrimp. Shrimps are challenging subjects to photograph; we have to portray their beautiful colors and shape, and especially focus on the eyes. In the late afternoon, I was diving in my favorite dive site in Bonaire called "Something special" when I saw this shrimp underneath the rock in a perfect position to make a backlighting technique, using continuous lighting. Immediately I turned off my strobes and asked my buddy to put the lighting behind the shrimp, he was very good putting the light exactly where I wanted it.


Εικόνα
21. Commended, Wrecks - Three Warriors. Having seen hundreds of images of these three beautiful Fiats that rest in one of the holds of the Umbria wreck, I decided to take an image that would stand out from the others.


Εικόνα
22. Highly Commended, Up & Coming - Medusa Blenny on the Lookout. My fascination with blennies started in early 2016 when I was living in Saint Lucia and got my hands on an underwater camera for the first time. Having lived in the Philippines previously, blennies were a novelty to me despite their widespread presence in Saint Lucia. I thought they also made extremely interesting subjects due the range in their facial expression, sometimes akin to the grimaces one would associate with gargoyles. For this shot, I wanted illustrate the intricate detail of this blenny whilst showing how its color and texture blends seamlessly with its environment.


Εικόνα
23. Highly Commended, Behaviour - Dolphins hunting. Since last year, sardines have become victims of overfishing and climate change. They are the main food source of marine life, many species such as penguins, sea lions, sharks, dolphins and more... are dependent on them for their survival. During their migration along the wild coast, all the predators work together to hunt sardines but the action is more and more unpredictable. To capture this moment, I had spent several days on the ocean to have one chance to witness this behavior. Photographed near Port Saint Johns, South Africa.


Εικόνα
24. Highly Commended, Wide Angle - Prince of the waters. The common toads start going back to the river in February in order to reproduce. The frozen waters of this small river are by then clear enough, and ideal for underwater photography. The challenge was to progress under the subject and to get a shot once the subject was aligned with the sun all while ensuring a framing including the trees on the shore. Photographed in France's Lamalou River.


Εικόνα
25. Winner, Behavior - Your home and my home Clown anemonefish and anemones enjoy a symbiotic relationship. The parasitic isopods like to hang out in the mouths of anemonefish. Perhaps because of the isopods, Clown anemonefish often open their mouths. These three particular fish were very curious.


Εικόνα
26.Commended, British Waters Wide Angle - Can I help you?. Last November when we visited the largest colony of grey seals in UK, the super moon caused huge tidal changes, some nasty currents and bad visibility. But being in the water with these curious creatures is a joy even if you can only see them when you turn around at the surface and they look at you, all big eyes, before they disappear again in the cloud of murkiness.
https://www.theatlantic.com/photo/2017/ ... st/516651/
0 .

Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 14 Μάιος 2017, 00:02

10 Μαΐου 2017
Kύματα όπως δεν τα έχετε ξαναδεί!

Εικόνα

Μπορεί ο Ray Collins να ξεκίνησε μόλις το 2007 αγοράζοντας την πρώτη του φωτογραφική μηχανή για να απαθανατίσει τους φίλους του να κάνουν surfing, ωστόσο έχει ήδη δημοσιεύσει το πρώτο του βιβλίο το 2015 και έχει γίνει βραβευμένος φωτογράφος διεθνούς φήμης έχοντας συνεργαστεί παράλληλα με πολλά brands.

Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα
0 .Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 19 Μάιος 2017, 21:35

Σπάνια γαρίδα με μία ροζ δαγκάνα!
Ευαγγελία Αναστασάκη - 14 Απριλίου 2017

Εικόνα

Μια σπάνια γαρίδα ανακάλυψαν ερευνητές στις ακτές του Παναμά, στον Ειρηνικό, η οποία έχει στο σώμα της μια μεγάλη ροζ δαγκάνα με την οποία παράγει έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Εικόνα

Η γαρίδα ανήκει στην οικογένεια των αλφειδών και η δαγκάνα της κλείνει απότομα δημιουργώντας μια φυσαλίδα ατμού στο νερό η οποία σκάει απότομα παράγοντας έναν δυνατό θόρυβο που σκοτώνει ακαριαία τα θύματά της ή τα κουφαίνει.

Εικόνα

Για τον λόγο αυτό έλαβε το όνομά της από το συγκρότημα των Pink Floyd και λέγεται Synalpheus pinkfloydi. Σύμφωνα με την επιθεώρηση Ζωολογίας Zootaxa ο κρότος μπορεί να ξεπερνά τα 200 ντεσιμπέλ.
https://www.youtube.com/watch?v=FHZS3Gc6d1E
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04 ... l-ability/
perierga.gr
0 .

Άβαταρ μέλους
Άρης Κλάρας
Extreme poster
Extreme poster
Δημοσιεύσεις: 4286

Re: Θαλάσσιος κόσμος και οικοσυστήματα

Δημοσίευσηαπό Άρης Κλάρας » 26 Μάιος 2017, 18:59

31/03/2017
Σπάνιο γιγαντιαίο χταπόδι.

Εικόνα
Εχει θεαθεί από τους θαλάσσιους βιολόγους μόνο τρεις φορές μέσα σε 27 χρόνια.

Οι επιστήμονες εντόπισαν το σπάνιο χταπόδι, με τη χρήση ενός τηλεκατευθυνόμενου ρομποτικού οχήματος, σε υποβρύχιο φαράγγι στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια.

Οι ερευνητές του MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) «τσάκωσαν» το χάλιφρον ατλάντικους (Haliphron atlanticus) την ώρα που μόλις είχε φάει μια μεγάλη ζελατινώδη μέδουσα, κρατώντας κάποια μέρη της άθικτα είτε για αμυντικούς σκοπούς είτε για να πιάσει κι άλλα θηράματα.

Εικόνα

Παρά το μέγεθός του ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για αυτό το χταπόδι, το οποίο πολλές φορές αναφέρεται ως εφτάποδο, επειδή στα αρσενικά ένας βραχίονας είναι τυλιγμένος σε σάκο κάτω από το δεξί μάτι και δύσκολα παρατηρείται.

Τα αρσενικά φτάνουν σε μήκος μόλις τα 30 εκατοστά, ενώ τα θηλυκά είναι γίγαντες, με μήκος ως και 4 μέτρα και βάρος 75 κιλά.


https://www.youtube.com/watch?v=CzU8CUXxLsA
https://snoopit24.com/2017/03/31/spanio ... o-xtapodi/
0 .


Επιστροφή σε “Ζωοφιλία - Οικολογία”