Η περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Χρήσης Cookies.

Γενικές πληροφορίες για τα μαθήματα ελεύθ. επιλογής

Τα μαθήματα υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής.
Άβαταρ μέλους
Adminović
Sloboda Narodu
Sloboda Narodu
Δημοσιεύσεις: 8015
Τοποθεσία: F.R. Liberland
Επικοινωνία:

Γενικές πληροφορίες για τα μαθήματα ελεύθ. επιλογής

Δημοσίευσηαπό Adminović » 20 Αύγ 2015, 12:22

Α' Εξάμηνο

Γενική Κοινωνιολογία

Τι είναι η Κοινωνιολογία και ποια είναι η μεθοδολογία της. Το επιστημονικό παράδειγμα της Κοινωνιολογίας. Το κοινωνικό σύστημα και ο λειτουργισμός . Οι κοινωνιολογικές θεωρίες για την κοινωνική σύγκρουση. Η έννοια της διαντίδρασης και η κατασκευή του κοινωνικού (κονστρουκτιβισμός). Η έννοια της κοινωνικής δομής και οι σύγχρονες, συναρθρωτικές θεωρήσεις για τη σχέση της με τους φορείς δράσης (Bourdieu & Giddens). Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής και η ιστορική κοινωνιολογία. Oι Μέθοδοι της Κοινωνιολογίας: η έμμεση & η άμεση παρατήρηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Η ερευνητική στρατηγική ανακάλυψης συσχετίσεων και η κατασκευή κοινωνιολογικών εννοιών και τύπων. Τα αίτια της πολλαπλότητας των κοινωνιολογικών θεωριών. Η επιστημονική μέθοδος ως συντελεστής ενότητας.

Πολιτική Επιστήμη

Εισαγωγή στη μελέτη της πολιτικής επιστήμης. Εξετάζονται τα διάφορα πολιτικά συστήματα, ο τρόπος οργάνωσης της κρατικής εξουσίας, τα συστήματα διακυβέρνησης, καθώς και οι σύγχρονες εξελίξεις με την παγκοσμιοποίηση κλπ.

Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία. Ανάλυση των βασικών οικονομικών ιδεών. Μελετώνται συνοπτικά οι κλάδοι της οικονομικής επιστήμης και οι επεκτάσεις των βασικών οικονομικών εννοιών στην θεωρία διεθνούς εμπορίου, παγκοσμιοποίησης, νομισματικής πολιτικής κλπ.

Β' Εξάμηνο

Αρχαία Ελληνικά Δίκαια

Στο μάθημα εξετάζονται θεσμοί του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Ανάμεσα στις ειδικότερες θεματικές περιλαμβάνονται: πλειονότητα δικαίων στον ελλαδικό χώρο· πηγές των αρχαίων ελληνικών δικαίων· προφορικά και γραπτά δίκαια· σχέση δικαίου και θρησκείας· μορφές αρχαίων πολιτευμάτων· χαρακτηριστικοί θεσμοί της πόλεως-κράτους.

Ιστορία Πολιτικών Ιδεών

Η Ιστορία των πολιτικών ιδεών από την ελληνική Αρχαιότητα έως τον Ρουσσώ. Παρουσιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά οι πολιτικές ιδέες αυτής της περιόδου, όπως διατυπώθηκαν από πλειάδα σημαντικών πολιτικών στοχαστών.

Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής

Ελληνική, Βαλκανική και Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική του 19ου και 20ου αιώνα. Σύγχρονα προβλήματα.

Γ' Εξάμηνο

Στο Γ' Εξάμηνο δεν διδάσκεται κάποιο μάθημα ελεύθερης επιλογής.

Δ' Εξάμηνο

Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

Το μάθημα έχει συνθετικό χαρακτήρα. Τα ζητήματα προσεγγίζονται παράλληλα και σε ποινικό και σε εγκληματολογικό επίπεδο. Εξετάζονται τα μέτρα που λαμβάνονται από την έννομη τάξη για τους παραβατικούς ανηλίκους, αλλά επίσης το γιατί ωθούνται οι ανήλικοι στην τέλεση παραβατικών πράξεων και το πώς, με βάση αυτή την αιτιολογική προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη τέτοιων πράξεων στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας. Επίσης, εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τους ανήλικους διαχρονικά και παράλληλα, στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες, όπως και οι ανήλικοι ως θύματα (μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, κακοποίησης, παιδική πορνογραφία κλπ.).

Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των εγκλημάτων τα οποία διαφοροποιούνται από τα συνήθη εγκλήματα λόγω φύλου και δραστών ή/και των θυμάτων τους (π.χ. βιασμός, κακοποίηση γυναικών, εμπορία γυναικών). Η θεματική του μαθήματος προσεγγίζεται σε τρία επίπεδα: Ανάλυση εγκλημάτων από άποψη ποινικού δόγματος (ποινική προσέγγιση), έρευνα των λόγων για τους οποίους μία γυναίκα εγκληματεί ή/και γίνεται θύμα εγκλήματος (εγκληματολογική προσέγγιση), και επισήμανση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στα συναφή ζητήματα (δικαιοπολιτική προσέγγιση).

Δίκαιο και Οικονομία

Εξετάζονται οι βασικές έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (θεώρημα Coase, διαφορετικές έννοιες αποτελεσματικότητας, κλπ.), η εφαρμογή της οικονομικής ανάλυσης στο εμπράγματο δίκαιο, στο ενοχικό δίκαιο (συμβάσεις και αδικοπραξίες), στο οικογενειακό δίκαιο και στο συνταγματικό δίκαιο. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, στην κριτική που έχει ασκηθεί στην οικονομική ανάλυση του δικαίου από φιλοσόφους και συμπεριφορικούς οικονομολόγους και στη σημασία των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς (social norms). Παράλληλα προς την οικονομική ανάλυση του δικαίου – και σε αντιπαράθεση προς αυτήν – εξετάζονται τα άλλα μεθοδολογικά ρεύματα (η εννοιοκρατία, η σχολή της ελεύθερης ευρέσεως του δικαίου, η θεωρία της σταθμίσεως των συμφερόντων, η θεωρία των νομοθετικών αξιολογήσεων, η «τοπική»). Επίσης, εξετάζονται η εφαρμογή στο Αστικό Δίκαιο των κλασσικών κριτηρίων ερμηνείας (κυρίως το γράμμα του νόμου, η συστηματική ερμηνεία, το ιστορικό στοιχείο της ερμηνείας και η τελολογία του νόμου) και η σύμφωνη με το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία με ιδιαίτερη αναφορά στους επιμέρους κλάδους του Αστικού Δικαίου.

Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεοτέρων Χρόνων

Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών και των πηγών του δικαίου στο ανατολικό κράτος από τον Μ. Κωνσταντίνο μέχρι την Άλωση. Η επιβίωση του βυζαντινού δικαίου κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και στο νεότερο ελληνικό κράτος. Η μελέτη των πηγών του βυζαντινού δικαίου αποτελεί την προσφορότερη μέθοδο για την κατανόηση της μετάβασης από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο, όχι μόνον λόγω του εξελληνισμού και της προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες, αλλά και λόγω της παραγωγής νέου δικαίου, κυρίως μέσω της έκδοσης αυτοκρατορικών νεαρών. Ιδιαίτερη χρησιμότητα για τη μελέτη της δημιουργίας «γηγενούς» βυζαντινού δικαίου έχει το ποινικό δίκαιο, το οποίο με την Εκλογή των Ισαύρων (έτος 741) αναμορφώνεται ως προς την ουσία και τις κατευθυντήριες γραμμές του και εκτοπίζει οριστικά τις παλαιότερες σχετικές διατάξεις. Έτσι μέρος περίπου το 1/3 του χρόνου των παραδόσεων αφιερώνεται αποκλειστικά στη μελέτη του κλάδου αυτού. Όσο αφορά τις μεταβυζαντινές εξελίξεις εξετάζεται η επιβίωση του βυζαντινού δικαίου μέσω τις χρήσης των πηγών και της λειτουργίας του στο πλαίσιο των θεσμών που προέβλεψε η οθωμανική διοίκηση για τους χριστιανούς υπηκόους της. Η επιβίωση του δικαίου αυτού στο νεώτερο κράτος, πού αφορά κυρίως το αστικό δίκαιο, εξετάζεται κυρίως με βάση την πορεία προς τη δημιουργία ελληνικού Αστικού Κώδικα και τους σχετικούς επιστημονικούς προβληματισμούς.

Το ζήτημα του φύλου και της έμφυλης διαφοράς στον ελληνικό χώρο

Εισαγωγή στη φεμινιστική νομική θεωρία και τα επιμέρους ρεύματα σκέψης που την συγκροτούν, τις ιδιαίτερες θεματικές και μεθοδολογικές τους επιλογές. Οι έννοιες του κοινωνικού φύλου και του έμφυλου καταμερισμού κοινωνικών ρόλων και θέσεων. Δεύτερη ενότητα: οι κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής έμφυλων ταυτοτήτων και η συμβολή του δικαίου ως μηχανισμού παγίωσης ή μεταβολής αντιλήψεων περί φύλου και έμφυλων ρόλων μέσα από την εξέταση ιστορικών μορφών οργάνωσης της οικογένειας και της συγγένειας στον ελληνικό χώρο.
Εξετάζονται τοπικά εθιμικά συστήματα, η πρώιμη νεωτεριστική νομοθεσία για τον οικογενειακό θεσμό, η παγίωση της πατριαρχικής πυρηνικής οικογένειας στον Ελληνικό Αστικό Κώδικα και η αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου του 1982. Τέλος, εξετάζονται σύγχρονα νομοθετήματα (ιατρική υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης κλπ) για να αναδειχθεί η σύγχρονη προβληματική του φύλου που παρακολουθεί τα νέα οικογενειακά μορφώματα και τις εξελίξεις στο χώρο της συγγένειας.

Ε' Εξάμηνο

Ανακριτική

Το μάθημα περιλαμβάνει την εξέταση των μεθόδων για την αποτελεσματική εξιχνίαση της αλήθειας για μία τελεσθείσα αξιόποινη πράξη προς εξακρίβωση της ταυτότητας του δράστη ενός εγκλήματος (π.χ. ανθρωπομετρική και δακτυλοσκοπική μέθοδος). Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα εξακρίβωσης της ταυτότητας του δράστη και της τελεσθείσας πράξης, ενόψει των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών (ανάλυση DNA και πολυισοτοπική ανάλυση) και αναλύονται οι πιθανές παραμορφωτικές επιδράσεις ψυχολογικών καταστάσεων στην ακρίβεια μίας μαρτυρικής κατάθεσης). Επίσης το μάθημα επικεντρώνεται και στην έρευνα της γνησιότητας ή της πατρότητας μίας γραφικής παράστασης, π.χ. μίας διαθήκης που ενδεχομένως πλαστογραφήθηκε (Δικαστική Γραφολογία).

Δίκαιο Μέσων Ενημερώσεως

Διεθνής Ένωση τηλεπικοινωνιών. Θεσμικό πλαίσιο διεθνών ραδιοεπικοινωνιών. Δορυφορικές αναμεταδόσεις. Δορυφορική τηλεόραση. Αρχές λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η αρχή της ελεύθερης ροής της πληροφόρησης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Η κρατική τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο. Δημοσιογραφική Έρευνα. Το δικαίωμα της προσωπικότητας ως περιορισμός της ελευθερίας των ΜΜΕ. Το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας «right of publicity». Διαδίκτυο-Internet. Διεθνής έλεγχος λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Η διασυνοριακή τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκριτικό Δίκαιο

Γενικό μέρος: Ποικιλία νομικών συστημάτων, ορισμός του συγκριτικού δικαίου, πηγές του δικαίου για το συγκριτικό δίκαιο, αντικείμενα και διαδικασία της σύγκρισης, σκοποί της σύγκρισης των νομικών συστημάτων, σκοπιμότητα της ταξινόμησής τους και αμφισβήτηση αυτής.
Μεταφύτευση δικαίων, σύγκριση νομικών πολιτισμών.
Νομικά συστήματα του κόσμου: Δυτικά, μικτά, δίκαια ιβηροαμερικανικών κρατών, αφρικανικά αυτόχθονα δίκαια, μουσουλμανικό δίκαιο, νομικό σύστημα Κίνας

ΣΤ' Εξάμηνο

Ιατρικό Δίκαιο

Εξετάζονται η συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη του ιατρού, η υποχρέωση ενημερώσεως του ασθενούς, το ιατρικό σφάλμα, οι κοινωνικές υπηρεσίες υγείας (οργάνωση, διοίκηση, Ε.Σ.Υ., Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, παροχές), η θεμελίωση και η αγωγιμότητα του δικαιώματος του ατόμου για προστασία της υγείας, η αστική ευθύνη του Κράτους και Ν.Π.Δ.Δ. για παραβάσεις υπηρεσιών υγείας.
Πηγές δικαίου (Σύνταγμα, Διεθνείς κανόνες κ.λ.π.). Στόχοι και αρχές των κοινωνικών υπηρεσιών υγείας. Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας (Κεντρική Διοίκηση, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Φορείς και Κλάδοι Ασφάλισης Ασθένειας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Φαρμακεία-Φάρμακα), Διάρθρωση και αρμοδιότητες επαγγελμάτων υγείας, Παροχές κοινωνικών υπηρεσιών υγείας (προστασία της δημόσιας υγείας και προληπτική ιατρική, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και επείγουσας ιατρικής). Νομικοί δεσμοί μεταξύ φορέα και χρήστη κοινωνικών υπηρεσιών υγείας. Θεμελίωση και αγωγιμότητα δικαιώματος του ατόμου για προστασία της υγείας. Αστική ευθύνη του κράτους και ν.π.δ.δ. για παραβάσεις υπηρεσιών υγείας. Ενίσχυση αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας (εκπαίδευση και έρευνα του υγειονομικού δυναμικού, εποπτεία και έλεγχος των υπηρεσιών υγείας.

Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό δίκαιο είναι το ειδικό εμπορικό δίκαιο των εμπόρων και του εμπορίου χρήματος και ισοδυνάμων αξιών, κυρίως πολυτίμων με­τάλλων. Παίρνει το όνομά του από το κυριότερο τμήμα του, τους ε­μπόρους χρήματος που ονομάζονται τράπεζες, και τις εμπορικές πρά­ξεις με χρηματικό αντικείμενο που προσιδιάζουν στους εμπόρους αυ­τούς και ονομάζονται τραπεζικές συναλλαγές. Στο τραπεζικό δίκαιο περιλαμβάνονται ιδίως το δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας, το δίκαιο της τραπεζικής οργάνωσης, οι τραπεζικές συναλλαγές (παθητικού ή ενεργητικού) και το δίκαιο των ειδικών τραπεζών.

Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Η έννοια του ανταγωνισμού ως αντικειμένου έννομης προστασίας και η δογματική θεμελίωση της πολιτικής ανταγωνισμού. Οι «Σχολές Σκέψης» του Δικαίου του Ανταγωνισμού στις ΗΠΑ.Άρθρο 81(1) ΣυνθΕΚ. Ο απαγορευτικός κανόνας, η έννοια της επιχείρησης, της συμφωνίας και της εναρμονισμένης πρακτικής. Ο περιορισμός και η νόθευση του ανταγωνισμού. Tο άρθρο 81(3) και οι ομαδικές απαλλαγές. Ειδικότερα ο Κανονισμός 2790/99. Η λειτουργία των ομαδικών απαλλαγών και οι ιδιαιτερότητες των κάθετων περιορισμών.Άρθρο 82 ΣυνθΕΚ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής. Η οριοθέτηση της δεσπόζουσας θέσης. Οι ειδικότερες μορφές κατάχρησης. Έλεγχος συγκεντρώσεων κατά το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο: Έννοια της συγκέντρωσης και της απόκτησης κοινού και αποκλειστικού ελέγχου. Τα «κατώφλια» γνωστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Συγκεντρώσεων και το άρθρο 4 του Ν. 703/77. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των συγκεντρώσεων στον ανταγωνισμό. Κοινές επιχειρήσεις (Joint ventures) και κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού: Ορισμός της κοινής επιχείρησης και επιπτώσεις αυτής στον ανταγωνισμό. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τις Οριζόντιες Συνεργασίες και οι δευτερεύοντες περιορισμοί. Κοινή επιχείρηση συνεργασίας και κοινή επιχείρηση συγκέντρωσης. Η εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και ο Κανονισμός 1/2003: Διαφοροποίηση από το καθεστώς του Κανονισμού 17/62. Η κατανομή αρμοδιοτήτων αρχών ανταγωνισμού. Τα μέσα αποκατάστασης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (Ν. 703/77). Σχέση δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σχέση δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, δικαίου προστασίας καταναλωτή.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Βασικές έννοιες. Πηγές του δικαίου των αλλοδαπών. Ιστορικά στοιχεία. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Είσοδος, διαμονή, εργασία κοινωνική ασφάλιση, φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αλλοδαπών. Έκδοση και απέλαση αλλοδαπών. Ομογενείς. Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφυγες.

Διεθνές Δίκαιο Εναερίου Χώρου και Διαστήματος (Αεροπορικό Δίκαιο)

Ι. Δημόσιο Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο: εισαγωγή, νομικό καθε­στώς του εναερίου χώρου, διεθνές θεσμικό πλαίσιο της εναέριας κυ­κλοφορίας, αεροσκάφος, διεθνείς Οργανισμοί Πολιτικής Αεροπορί­ας, ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας, ραδιοτηλεπικοινωνίες, το θεσμικό πλαίσιο του διαστήματος.
ΙΙ. Ιδιωτικό αεροπορικό δίκαιο: εισαγωγή, αεροσκάφος, κυβερ­νήτης, πλήρωμα, εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο αεροσκάφος, το καθεστώς της εμπορικής αεροπλοΐας στην Ελλάδα, αεροπορική μεταφορά πραγμάτων.

Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια

Τα ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια και η εξάρτησή τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου, Εκκλησία της Κρήτης, Άγιο Όρος.

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου (JEAN MONNET)

Παρουσιάζονται θέματα από τη νομολογία για τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης (αυτονομία ενωσιακής έννομης τάξης, αρχές που διέπουν τον ενωσιακό κανόνα, αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, αρχή της θεσμικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών, αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας), για τις οικονομικές ελευθερίες (διακίνησης εμπορευμάτων, προσώπων, κεφαλαίων) και για τον ανταγωνισμό (συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, κρατικές ενισχύσεις, εφαρμογή άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, δημόσιες επιχειρήσεις, έλεγχος συγκέντρωσης επιχειρήσεων).

Ζ' Εξάμηνο

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Προσδιορισμός του διεθνούς οικονομικού δικαίου, παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεων, φάσεις εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής τάξης. Διεθνές δίκαιο του εμπορίου: Βασικές αρχές της GATT (ρήτρα μάλλον ευνοούμενου κράτους, ντάμπινγκ, επιδοτήσεις εξαγωγών κ.ά.), εμπορικέςδιαπραγματεύσεις («γύροι»). Η «πολυϊνική συμφωνία», τα βασικά προϊόντα, οι ενώσεις παραγωγών βασικών προϊόντων, οι εμπορικές σχέσεις των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι Συμφωνίες του «Γύρου της Ουρουγουάης» (γεωργία, TRIMS, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μέτρα διασφάλισης, Γενική Συμφωνία για τις υπηρεσίες, επίλυση των διαφορών.

Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών και Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων

Συγκριτική επισκόπηση εμπράγματων (υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου κατά τον ΑΚ και τον Ν. 2844/2000) και προσωπικών ασφαλειών (με αντιπροσωπευτικό είδος την εγγύηση) υπό το πρίσμα θεμελιωδών αρχών του περιουσιακού δικαίου και κυρίως της αρχής του παρεπόμενου, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Εξέταση, πέραν της εγγύησης, και άλλων μηχανισμών προσωπικής ασφάλειας, όπως η οφειλή εις ολόκληρον, η σωρευτική αναδοχή χρέους, η εγγυητική επιστολή, η τριτεγγύηση συναλλαγματικής κ.ά. Εξετάζονται επίσης διάφορες μορφές πιστωτικών συναλλαγών, όπως η σύμβαση ανοίγματος πίστωσης, αλληλόχρεου λογαριασμού, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) κ.ά.

Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

Ο ΚΠολΔ (άρθρα 867-903) επιτρέπει, όπως και το προϊσχύον δίκαιο, με ορισμένες προϋποθέσεις, τη διαιτησία, δηλαδή τη λύση της διαφοράς με δικαστές που επιλέγονται από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι λέγονται "διαιτητές", και καθορίζει τα σχετικά με τη συμφωνία της διαιτησίας, τον ορισμό, την αντικατάσταση κ.λ.π. των διαιτητών, καθώς και τη διαδικασία που τηρείται. Η συμφωνία για διαιτησία λέγεται συνήθως "συνυποσχετικό". Από αυτή διαφέρει και πρέπει να διακρίνεται η σύμβαση για την ανάθεση και αποδοχή του λειτουργήματος του διαιτητού που συμφωνεί­ται μεταξύ των διαιτητών και εκείνων που συνάπτουν τη συμφωνία για τη διαιτησία. Παράλληλα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ για τη διαιτησία ισχύουν οι όροι διεθνών (διμερών ή πολυμερών) συμφωνιών ή συν­θηκών που έχει υπογράψει και κυρώσει και η Ελλάδα (βλ. λ.χ. το Ν. 5013/1931 «Περί κυρώσεως της από 26 Σεπτεμβρίου 1927 εν Γενεύη συναφθείσης συμβάσεως περί εκτελέσεως ξένων διαιτητικών αποφάσεων», το Ν.Δ. 4220/1961 «Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10 ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως περί αναγνωρίσεως και εκτελέ­σεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων»). Για τη διεθνή εμπορική διαιτησία ισχύει ο Ν. 2735/1999.

Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου

Παρουσιάζονται εισηγήσεις σε επίκαιρα ζητήματα εργατικού δικαίου. Ο φοιτητής αξιολογείται με βάση την εισήγηση που παρουσιάζει, την εργασία που παραδίδει και τη συμ­μετοχή του στις συζητήσεις.

Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου

Παρουσιάζονται εισηγήσεις σε επίκαιρα ζητήματα εμπορικού δικαίου. Ο φοιτητής αξιολογείται με βάση την εισήγηση που παρουσιάζει, την εργασία που παραδίδει και τη συμ­μετοχή του στις συζητήσεις.

Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας

Παρουσιάζονται εισηγήσεις σε επίκαιρα ζητήματα αστικού δικονομικού δικαίου. Ο φοιτητής αξιολογείται με βάση την εισήγηση που παρουσιάζει, την εργασία που παραδίδει και τη συμ­μετοχή του στις συζητήσεις.

Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου

Στο Σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν εισηγήσεις σε επίκαιρα θεωρητικά και πρακτικά θέματα που αφορούν την αρχή του κοινωνικού κράτους, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, την κοινωνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια από άποψη εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Σεμινάριο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν διδαχθεί μαθήματα του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Μελετώνται ζητήματα επικαιρότητας του διεθνούς δικαίου μέσα από τη νομολογία διεθνών δικαστηρίων και τη διεθνή πρακτική. Το σεμινάριο είναι διαδραστικό και οι φοιτητές συμμετέχουν στη συζήτηση και εκπονούν εργασίες που παρουσιάζονται και συζητώνται.

Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η παγκοσμιοποίηση της διαφθοράς και η καταπολέμησή της.

Η' Εξάμηνο

Σεμινάριο Αθλητικού Δικαιου

Εξετάζεται το σύνολο των εννόμων σχέσεων που απασχολούν τον χώρο του αθλητισμού, ειδικότερα η οργάνωση της διεθνούς και εσωτερικής έννομης τάξεως, η παραγωγή και η επιβολή των κανόνων του αθλητικού δικαίου, ζητήματα ουσιαστικού δικαίου (όπως λ.χ. οι συμβάσεις μεταξύ αθλητών και αθλητικών σωματείων), καθώς επίσης και δικονομικού δικαίου (διεθνής και εσωτερική δικαιοδοσία).

Σεμινάριο Αστικού Δικαίου

Κάθε έτος γίνεται εμβάθυνση σε μία συγκεκριμένη θεματική του Αστικού Δικαίου (λ.χ. καταπιστευτική μεταβίβαση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής κ.ά.), συχνά δε με παρουσίαση εισηγήσεων από πλευράς των φοιτητών.

Ανώτερο Σεμινάριο Ποινικών Επιστημών

Το μάθημα οργανώνεται κάθε χρόνο εκ περιτροπής, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Ποινικών Επιστημών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, την οργάνωση του Σεμιναρίου έχουν ο Επικ. Καθηγητής. κ. Νικόλαος Λίβος και ο Επικ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Κιούπης. Για να γίνει κανείς δεκτός στο Σεμινάριο, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Ποινικού Τομέα, αναφέροντας τους βαθμούς που έχει στα ποινικά μαθήματα και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει. Συγγράμματα δεν διανέμονται, καθώς αντί για την παραδοσιακή μορφή εξέτασης, δίδονται εργασίες που παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα και βάσει των οποίων γίνεται η βαθμολόγηση των φοιτητών. Συνεκτιμάται βέβαια και η συμμετοχή στο μάθημα, καθώς διεξάγεται διδασκαλία και διάλογος μεταξύ καθηγητών και φοιτητών επάνω στα ζητήματα που αναλύονται μέσα από τις εργασίες. Κατ’ανάγκη, λοιπόν, ακόμη και οι υπόλοιποι φοιτητές πρέπει να είναι στοιχειωδώς προετοιμασμένοι για το θέμα που συζητείται, προκειμένου να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Τα θέματα των εργασιών είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Καλύπτουν όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου και τα επεξεργάζονται ομάδες 5-6 φοιτητών που μοιράζουν μεταξύ τους, με τις υποδείξεις των υπευθύνων καθηγητών, την ύλη που θα παραδώσουν. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 εβδομαδιαίως και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται με βάση την εργασία που παραδίδει και τη γενικότερη εικόνα που προκύπτει από την εισήγηση που κάνει και τη συμμετοχή του στις συζητήσεις.

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος

- Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος
- Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος
- Οι διαδικασίες του συστήματος προστασίας του περιβάλλοντος:
Η συμμετοχή του πολίτη
- Ευθύνη για περιβαλλοντική ζημία
- Δικαστική προστασία του περιβάλλοντος
- Οικονομία και οικολογία
- Η πρακτική της προστασίας περιβάλλοντος

Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Η εισαγωγή μετοχών στην αγορά αξιών του Χ.Α., η οργάνωση και λειτουργία των εισηγμένων εταιριών, υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών και συνδεόμενων προσώπων και Έξοδος από το Χρηματιστήριο. Ειδικότερα, μετά την Εισαγωγή (Κεφαλαιαγορά και Ανώνυμη Εταιρία) όπου παρουσιάζεται η σχέση ΑΕ και Χρηματιστηρίου, αναλύονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις αλλά και οι συνέπειες εισαγωγής της ΑΕ στο Χρηματιστήριο, η εταιρική διακυβέρνηση, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης, διαφάνειας, υποβολής δημόσιας πρότασης και εξαγοράς καθώς και οι συνέπειες διαγραφής των μετοχών και αναστολής των διαπραγματεύσεων.

Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

Απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν διδαχθεί το γενικό και το ειδικό μέρος του Δικαίου της Ε.Ε. (Δίκαιο της Ε.Ε. και Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε.). Αναλύονται τα σημαντικότερα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν διδαχθεί το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και έχει ως αντικείμενο την εξέταση θεμάτων επικαιρότητας αυτού του δικαιϊκού κλάδου, κυρίως στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Νομική Πληροφορική

Από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 διδάσκεται στο Η’ Εξάμηνο του τμήματος Νομικής το μάθημα ελεύθερης επιλογής Νομική Πληροφορική. Το μάθημα εστιάζει στα προβλήματα που γεννώνται από την προσέγγιση δικαίου και νέων τεχνολογιών και, με επίκεντρο την πληροφορία ως έννομο αγαθό, διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους κλάδους: α) τον κλάδο του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο αναπτύσσονται τα νέα ατομικά δικαιώματα (δικαίωμα στην κοινωνία της πληροφορίας, προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου επικοινωνιών) και τα προβλήματα επιβολής ρυθμίσεων και ελέγχου της νόμιμης χρήσης των νέων τεχνολογιών - ιδίως του Internet - ενώ δίνεται έμφαση και στις νέες διαδικασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης (πχ. αποδεικτική δύναμη ηλεκτρονικών δεδομένων, ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων κλπ.) και β) τον κλάδο των εφαρμογών της πληροφορικής για το δίκαιο, στον οποίο διερευνώνται τα νέα τεχνολογικά εργαλεία από τα οποία πλέον εξαρτάται η γνώση του ισχύοντος δικαίου (πχ. σχεδιασμός και ανάλυση βάσεων δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας, ηλεκτρονική αναδίφηση νομικών πληροφοριών κλπ.).
Διδάσκονται οι ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική. 2. Εισαγωγή στην τεχνολογία. 3. Δίκαιο και Internet. 4. Κρυπτογραφία και Ψηφιακές Υπογραφές. 5. Νομικά πληροφοριακά συστήματα. 6 . Αναδίφηση νομικών πληροφοριών. Βασική παραδοχή, για τη διδασκαλία του μαθήματος, είναι ότι οι φοιτητές δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις υπολογιστών. Για το σκοπό αυτό διεξάγεται παράλληλα και ειδικό προαιρετικό σεμινάριο στο Εργαστήριο Πολυμέσων του Τμήματος Νομικής.

Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου αυτού προσφέρονται δύο κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση: Ιστορία του Δικαίου
Απαρχές του δικαίου
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται θεμελιώδεις δικαιικοί θεσμοί, νομικές αντιλήψεις και πρακτικές μέσα από το πρίσμα της ιστορίας τού δικαίου και άλλους συγγενείς γνωστικούς κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η συγκριτική και διεπιστημονική ανάγνωση δικαιικών φαινομένων.
Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία του Δικαίου
Δίκαιο και τέχνη
Το σεμινάριο προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Σεμινάριο θεωρίας και ιστορίας δικαίου», με ειδικότερο αντικείμενο τη σχέση του δικαίου με την τέχνη, ιδίως με τη λογοτεχνία. Τα θέματα του σεμιναρίου περιστρέφονται γύρω από την εικόνα του δικαίου στην τέχνη, την κειμενικότητα του δικαίου (γλώσσα του νόμου, υφολογικά στοιχεία), καθώς και με την επέμβαση του δικαίου στην τέχνη (ζητήματα ελευθερίας τέχνης).

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο

Συνοπτική ανάλυση των Συνταγμάτων των χωρών της ΕΕ και της σχέσης τους ως προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
0 .
«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Ρήγας Φεραίος

Επιστροφή σε “Επιλογής”