Η περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Χρήσης Cookies.

ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Τα μεταπτυχιακά της σχολής και τα διδακτορικά.
Άβαταρ μέλους
Adminović
Sloboda Narodu
Sloboda Narodu
Δημοσιεύσεις: 8423
Τοποθεσία: F.R. Liberland
Επικοινωνία:

ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Δημοσίευσηαπό Adminović » 04 Σεπ 2015, 16:01

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου (2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 3045/ 11-11-2014) το οποίο περιλαμβάνει ετήσιο κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και, μετά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε Διδακτορικό Δίπλωμα στις κατευθύνσεις του Δημοσίου Δικαίου.
2. Στο Π.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) κατά ανώτατο όριο. Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους από τη Συντονιστική Επιτροπή που ορίζεται από τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό και Διοικητικό), ενώ συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός πτυχίου και ο μέσος όρος βαθμών μαθημάτων Δημοσίου Δικαίου, β) η τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ. γ) και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, που πιστοποιείται με επιτυχή εξέταση. Αυτή συνίσταται σε μετάφραση ξενόγλωσσου νομικού κειμένου από την αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η δυνατότητα χρήσεως ξένης βιβλιογραφίας.

3. Το διδακτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ή σεμινάρια εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε εβδομαδιαία βάση:

(Ι) στο Συνταγματικό Δίκαιο.

(ΙΙ) στο Διοικητικό Δίκαιο.

(ΙΙΙ) και κατ’ επιλογή, μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων που προτείνονται από τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου, όπως:

n Ειδικά θέματα Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου

n Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας και Υγείας.

n Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

n Φορολογικό Δίκαιο4. Το ετήσιο διδακτικό πρόγραμμα διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο κάθε έτους. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, η εκπόνηση εργασιών και η συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.
5. Υποψηφιότητες, με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου, οδός Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, από την 7η έως την 18η Σεπτεμβρίου 2015, 09:30-14:30.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (από τη Γραμματεία του Τομέα και στην ιστοσελίδα http://www.law.uoa.gr)

2. Αντίγραφο πτυχίου

3. Αναλυτική βαθμολογία (με βαθμό πτυχίου)

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

5. Διπλώματα ξένων γλωσσών (απλές φωτοτυπίες)


0 .
Μας χαρίζουν φόβο, ώστε να μας πουλάνε μετά ασφάλεια...

Επιστροφή σε “ΠΜΣ - PhD”