Η περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Χρήσης Cookies.

ΠΜΣ Ποινικών Επιστημών

Τα μεταπτυχιακά της σχολής και τα διδακτορικά.
Άβαταρ μέλους
Adminović
Sloboda Narodu
Sloboda Narodu
Δημοσιεύσεις: 8015
Τοποθεσία: F.R. Liberland
Επικοινωνία:

ΠΜΣ Ποινικών Επιστημών

Δημοσίευσηαπό Adminović » 04 Σεπ 2015, 16:04

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τομέα Ποινικών Επιστημών (2016)

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σόλωνος 57, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79
Τηλ. 210-3688734

Αθήνα 15/05/2015


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ποινικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τομέα Ποινικών Επιστημών λειτουργεί από το 1992 (ΦΕΚ Β/476/ 24 Ιουνίου 1994, όπως αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ Β /3045/11 Νοεμβρίου 2014), διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η έναρξή του γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο. Η διάρκειά του είναι διετής και περιλαμβάνει διδασκαλία και σεμινάρια στα γνωστικά αντικείμενα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, της Ποινικής Δικονομίας, της Εγκληματολογίας και της Σωφρονιστικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με κατεύθυνση είτε Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο είτε Εγκληματολογία, είτε και τις δύο κατευθύνσεις και αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Στο διετές ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μέχρι τριάντα (30) φοιτητές πτυχιούχοι Νομικών

Σχολών ή συναφών Σχολών της ημεδαπής και συναφών αναγνωρισμένωΝ ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπου διδάσκονται και νομικά μαθήματα. Μέχρι πέντε (5) από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από δικαστικούς λειτουργούς και άλλους εργαζόμενους στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ή της δικαιοσύνης ανηλίκων.

Η επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών Επιστημών γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, που λαμβάνουν συνήθως χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα μαθήματα του Τομέα Ποινικών Επιστημών συνεκτιμάται.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

2. Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

3. Εγκληματολογία - Ποινική Καταστολή -Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

4. Μία ξένη γλώσσα, εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (δηλαδή Proficiency, Toefl, Dalf, Mittelstufe).

Η εξεταστέα ύλη (Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας και Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής) καθορίζεται βάσει των διανεμόμενων στα εξεταζόμενα μαθήματα συγγραμμάτων, όπως προσδιορίζονται στον Οδηγό Σπουδών της Νομικής Σχολής (βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα της Σχολής: http://www.law.uoa.gr).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Ποινικών Επιστημών είναι τα ακόλουθα:

1.Αίτηση-Δήλωση προς τον Τομέα Ποινικών Επιστημών (Σχετικό έντυπο παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τομέα)

2.Αντίγραφο πτυχίου.

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.

4.Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (επικυρωμένο).

Οι φοιτητές που αναμένουν αποτελέσματα από δύο (2) μόνον μαθήματα για τη λήψη πτυχίου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών Επιστημών. Υποχρεούνται, όμως, για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, μετά το τέλος της εξέτασής τους στα οφειλόμενα μαθήματα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι εξετάστηκαν επιτυχώς.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, μπορούν να καταθέσουν, μόνον εγγράφως και αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου, τις αιτήσεις τους από 9 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο γραφείο του Τομέα Ποινικών Επιστημών (Σόλωνος 57, 1ος όροφος, γραφείο 112) τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 10:00 - 13:00, τηλ. πληροφ.: 210-3688734.


Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών

Καθηγητής Χρίστος Μυλωνόπουλος

0 .
«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Ρήγας Φεραίος

Επιστροφή σε “ΠΜΣ - PhD”